Om hästen och dess hälsa

Hästen har varit ett av människans viktigaste husdjur i över tusen år. Det finns en stor variation på hästraser eftersom människan har avlat fram dem för olika ändamål. Den vanligaste indelningen är mellan varmblod och kallblod. Varmblodiga hästraser är snabba och livliga medan kallblodiga hästraser är kraftiga och lugna. Det finns en stor variation på mankhöjd bland dem. Från falabella som har en mankhöjd på 71–76 cm till shire som kan få en mankhöjd på 190 cm.

Det finns en mängd olika sjukdomar och skador som hästar kan få. Dessa beror på flera olika faktorer som felaktig uppfödning, nötning, överbelastning av ben och leder, skador på hovar, infektion med bakterier eller virus och parasiter. Hästen utsätts för stora påfrestningar både med och utan ryttaren. Av denna anledning är en bra godstomme mycket viktigt. Denna grundläggs under dess uppväxt. Det är därför mycket viktigt för dem att ha en välbalanserad diet mellan kalk och fosfater.

Om hästen och dess hälsa

Typer av skador och hur de undviks

Som tidigare nämnt kan ägaren ge hästen de bästa förutsättningarna till sin häst genom att mata den med en balanserad kost redan som föl. Dåligt bete på kalkfattiga jordar leder senare till skelettproblem. Utöver förslitnings- och överbelastningsskador kan hovarna få skador som sömstick, spiktramp, hovspricka och fång som kan ge hälta. Detta går ofta att korrigera med speciella hovbeslag. Dock är det viktigt att ha i åtanke att risken för förslitnings- och överbelastningsskador ökar med åldern.

Bakteriella- och virusinfektioner samt parasiter är vanliga sjukdomsorsaker. Det finns en mängd olika infektioner och parasiter som kan drabba en häst. Bakteriella sjukdomar går att behandla med antibiotika. Vanliga bakterieinfektioner är kvarka och stelkramp. Virusinfektioner är en stor sjukdomsorsak hos hästar. Eftersom virus ej går att behandla med antibiotika använder man sig av vaccinationer som ett förebyggande behandling. Hästen blir särskilt drabbad av tarmparasiter men även utvärtes parasiter som exempelvis löss.

Övriga sjukdomar hos häst är exempelvis hjärtfel. Hjärtfel av olika slag minskar hästens prestationsförmåga. Dessa kan behöva behandlas kirurgiskt. Den kan behandlas kirurgiskt. Kolik (buksmärtor) besvärar ofta hästar; det kan vara gaskolik, förstoppningskolik eller krampkolik. Behandlingen inriktar sig på att ta bort orsaken. Dödligt förlöpande kolikformer är magsäcksruptur, tunntarmsvred och kolonomvridning. Med detta sagt finns det ett stort antal sjukdomar som hästen kan få. Men desto tidigare man märker symptomen, desto tidigare går sjukdomen att behandlas.