Vad bör du veta om tandvård för din häst?

Det är vanligt bland hästägare att ha funderingar kring hur ofta en häst behöver få tandvård och vilka tecken du som hästägare ska vara uppmärksam på gällande hästens munhälsa. Liksom människan, behöver även hästen sina tänder livet ut, varför det är viktigt att regelbundet undersöka hästens mun och vidta åtgärder för att förebygga och behandla krämpor. De vanligaste krämporna varierar beroende av hästens ålder, och därför är det viktigt att veta vad du ska vara uppmärksam på.

En häst behöver regelbunden tandvård. När hästen tuggar, kan det bildas vassa kanter på tänderna, då existerande tandvävnad bryts ner och ny bildas. Den nya tandvävnaden bildas inte alltid som en jämn yta, och då kan tänderna behöva slipning för att de vassa kanterna på tänderna inte ska bilda sår i hästens mun. Slipning rekommenderas vanligen minst en gång per år för att upprätthålla en bra munhälsa för hästen.

Vad bör du veta om tandvård för din häst?

Tecken att uppmärksamma hos hästar i olika åldrar

Hästens munhälsa löper olika risker i olika skeden av hästens liv. Hos unga hästar är det vanligt att man noterar tandlossning, då mjölktänderna gradvis ersätts av permanenta tänder. Denna tandlossning är helt normal, men det kan uppkomma problem då vissa mjölktänder, främst de längst bak i kinderna, kanske inte lossar som förväntat. Det kan exempelvis hända att en mjölktand växer på en permanent tand, vilket märks som dreglande eller att mat faller ur munnen.

Vuxna hästars största problem är uppkomsten av vassa kanter på tänderna. Med årlig slipning, eller oftare om din häst verkar ha stora problem med bildning av kanter, går detta problem lätt att lösa. Ett annat problem som vissa vuxna hästar kan ha är så kallade vargtänder. Dessa brukar dras bort av veterinär, då vargtänderna ligger där bettet ska vara i munnen, och de därför kan skapa obehag och smärta för hästen.

Gamla hästars största problem med munhälsan är tandlossning. Tecken på tandlossning är dregel, mat som faller ur munnen och överlag dåligt allmäntillstånd. För att förebygga tandlossning hos gamla hästar är det extra viktigt med regelbundna kontroller och ofta rekommenderar veterinärer mjuk foderblandning för äldre hästar som har problem med munhälsan. Vid minsta osäkerhet om hur hästen mår, är det bra att rådfråga veterinär så att åtgärder kan vidtas så fort som möjligt.

You May Also Like